Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Departament de Cultura destina 17,2 milions d'euros a l'audiovisual

25 de maig de 2020

  • La injecció en el sector creix gairebé 6 milions d’euros respecte del 2019, i se situa quasi al mateix nivell del 2017, quan es comptava amb l’import de la taxa de l’audiovisual.
  • Es convoquen les línies dedicades al desenvolupament de projectes, a la producció audiovisual, a l’exhibició i a la internacionalització del sector.
  • Les línies s’han revisat per ajudar el sector a fer front a la crisi generada per la COVID-19.

Aquest 2020, el Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), dedicarà 17,2 milions d’euros al sector audiovisual, una xifra que supera de 5,7 milions el pressupost de les línies de suport al sector del 2019.

La injecció suplementària respon, d’una banda, a l’aprovació del pressupost de la Generalitat el passat 27 de març i, de l’altra, a l’objectiu de l’ICEC de reindustrialitzar el sector audiovisual català i de fomentar la seva competitivitat en els mercats globals. La xifra d’inversió se situa prop de la dotació pública màxima que mai ha tingut l’audiovisual català, el 2017, amb 18 milions (derivats, en part, de la reinversió en el sector de la taxa de l’audiovisual).

Aquestes xifres s’han presentat aquest matí en una roda de premsa virtual en què també hi han assistit representants de les diverses associacions sectorials de l’audiovisual: PROA (Raimon Masllorens), PAC (Xavier Atance), Guionistes Associats de Catalunya (Carmen Abarca), Acadèmia del Cinema Català (Isona Passola), Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya (Camilo Tarazón), Catalunya Film Festivals (Ester Marquès) i Clúster Audiovisual de Catalunya (Miquel Rutllan), En conjunt, totes les associacions del sector han coincidit a que l’augment del pressupost és molt positiu, que les línies responen a les necessitats de tota la cadena de valor de l’audiovisual català han agraït la feina de l’ICEC per evitar-ne la paralització. Per part de l’ICEC, Miquel Curanta ha destacat que aquest augment del pressupost té com a objectiu crear les condicions òptimes perquè el sector treballi amb normalitat i per situar l’audiovisual català a primer nivell europeu.

Les línies que milloren més la seva dotació són les destinades a la producció d’obres audiovisuals d’animació –que passa de 1,3 milions a 2,5 milions d’euros- i la de producció de sèries audiovisuals de ficció, que dobla la seva dotació fins a arribar a 1,2 milions d’euros. Però enguany, com a gran novetat, l’ICEC també llançarà una línia de coproduccions audiovisuals, l’objectiu de la qual és fomentar que les productores catalanes puguin participar en coproduccions en l’àmbit de la Unió Europea. Aquesta línia, dotada amb 1,2 milions d’euros, sorgeix del diàleg constant amb el sector i de la demanda feta per aquest a l’ICEC.

El 2020, a més, sobre la base de la interlocució amb el sector i el coneixement de les seves necessitats, l’ICEC havia introduït algunes modificacions de caràcter tècnic en les seves línies de suport que permetien dur a terme els objectius fixats pel Pla Estratègic de Suport a l’Audiovisual: fomentar l’excel·lència en totes les baules de la cadena de l’audiovisual (des del desenvolupament i la producció de projectes a l’exhibició cinematogràfica i la difusió a través dels festivals i mostres), reforçar les estructures empresarials del sector i contribuir a la diversitat des de la identitat pròpia.

Entre les mesures adoptades el 2020 hi ha, per exemple, la millora del percentatge de valoració del criteri de gènere en totes les produccions; l’aposta, en el cas del suport a les produccions de llargmetratges cinematogràfics, pels projectes d’autor amb vocació de mercat (una de les tres categories contemplades a la línia de subvenció d’aquest tipus de producció) i el focus, en el cas de la línia de desenvolupament de projectes audiovisuals, per les tasques relacionades amb la creació del guió.

Aquestes i altres modificacions tècniques -sorgides sempre del diàleg amb el sector-, conjuntament amb la millora de les dotacions de les línies han de permetre, enguany, consolidar la presència internacional de l’audiovisual català –reforçant el fenomen de la nova onada de cineastes catalans- i el desenvolupament de projectes de qualitat en totes les modalitats subvencionades (llargmetratges, curtmetratges, animació, documentals, TV movies, sèries...), així com l’enfortiment dels festivals i dels circuits de distribució i exhibició de l’audiovisual.

L’impacte de la COVID-19: injecció de liquiditat i flexibilització i ajusts de les línies de subvenció

És innegable que l’esclat de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 i les mesures adoptades per combatre-la han tingut, des del mes de març, un impacte important en l’audiovisual català. S’han aturat els rodatges i les produccions i molts festivals catalans han hagut de suspendre’s o repensar-se en clau virtual. Alhora, l’aturada de l’exhibició cinematogràfica és una altra realitat innegable.

Des de l’establiment de l’estat d’alarma, l’ICEC ha intensificat encara més el seu contacte amb el sector, atenent totes les seves consultes i demandes, a les quals ha intentat donar sortida en tot moment a través de l’adaptació de les línies de suport ordinàries i amb la creació de línies de subvenció i de finançament extraordinaris.

Des d’aquesta perspectiva, les mesures preses per l’ICEC front a l’episodi COVId-19 són de quatre tipus: en primer lloc, s’ha intentat injectar liquiditat al sector audiovisual a través de la creació de la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat, dotada amb 10 milions d’euros. Aquesta línia ha permès a les empreses del sector audiovisual sol·licitar préstecs a interès zero d’entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de 5vanys i un any de carència. L’ICEC assumeix el 80% del risc de les operacions.

En segon lloc, l’ICEC ha flexibilitzat tots els tràmits de les seves línies de subvencions mirant de satisfer les necessitats actuals del sector: s’han avançat resolucions de línies per poder finançar necessitats de circulant de les empreses i entitats del sector; totes les línies de subvenció s’aprovaran i convocaran en el mes de maig i juny, abans del període habitual i fent una excepció, que s’ha justificat, a la normativa estatal que exigeix la paralització de tots els tràmits administratius.

Com a tercera mesura favorable al sector, l’ICEC ha aplicat canvis en les condicions de les línies per adaptar-les als requeriments generats per la COVID –per posar un exemple, en la línia de foment de l’exhibició de cinema en versió catalana i de producció catalana en sales cinematogràfiques s’ha eliminat del tot el mínim de sessions subvencionables i de títols per sales de cinema per tal de reflectir la reducció de l’activitat durant el període COVID-19. Alhora, el pagament d’aquesta subvenció es farà d’un sol cop per l’import total concedit, mentre que inicialment estava previst fer-lo en dues. Els canvis s’estenen a les 10 línies de subvenció de l’àrea audiovisual, i en tots els casos s’han pactat amb els representants d’aquests sectors.

L’objectiu de totes aquestes mesures és contribuir a la reactivació del sector audiovisual després de l’aturada provocada per la COVID-19. En conjunt, l’aprovació de les línies de l’audiovisual abans del període habitual en anys anteriors ha de permetre injectar finançament públic al sector, ajudant-lo alhora a arrossegar finançament privat, i sobretot ha de permetre una certa normalització de l’activitat de producció i exhibició audiovisual a Catalunya. En un sector com l’audiovisual, on les produccions poden tardar diversos anys a fer-se realitat, és important contribuir a la posada en marxa de l’activitat com més aviat millor, tan aviat com ho permetin les condicions sanitàries.  

A banda de les mesures de suport directe al sector a través de subvencions i aportacions reintegrables, l’ICEC treballa per signar un Acord marc per a l’audiovisual –previst per la Llei del Cinema–  que possibilitaria la incorporació d’altres administracions en l’impuls a l’audiovisual català.

Una línia extraordinària per fer front a les despeses lligades a la COVID-19

Finalment, al llarg de la primera setmana de juny l’ICEC obrirà una línia de subvenció extraordinària, dotada amb 8 milions d’euros, per compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la COVID-19. Aquesta línia inclou, entre altres, despeses estructurals com sous, lloguers o hipoteques, despeses de subministraments, impostos i quotes professionals d’aquelles empreses que hagin hagut de tramitar un ERTE, així com les despeses d’adaptació dels seus locals i/o espais professionals als requeriments sanitaris marcats per les autoritats pertinents per al període post-COVID-19.

Altres mesures de l’ICEC en favor del sector audiovisual

L’acció de l’ICEC en favor del sector audiovisual català no es limita a la concessió de subvencions, sinó que abasta moltes altres activitats que relacionen l’ICEC amb tots els actors del sector auidovisual. L’Àrea de l’Audiovisual també presta serveis al sector, com poden la inscripció i gestió del Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC), un cens de les empreses audiovisuals domiciliades a territori català que es dediquen a la producció i distribució d’obres audiovisuals, a l’exhibició d’obres cinematogràfiques, al doblatge, a l’exportació o a oferir serveis tècnics auxiliars.

A més, l’ICEC també és l’òrgan encarregat (juntament amb l’ICAA) de l’aprovació de les coproduccions audiovisuals amb participació catalana, així com de la qualificació de les obres audiovisuals –un requisit indispensables per a l’exhibició, comercialització o promoció d’una obra audiovisual, en qualsevol format- i de l’expedició del certificat de nacionalitat espanyola als llargmetratges i curtmetratges produïts o coproduïts per empreses inscrites al REAC.

De l’ICEC depenen també la Catalunya Film Commission, el servei que facilita els rodatges al territori català –mitjançant l’assessorament en localitzacions i la intermediació amb les administracions públiques de més de 200 municipis catalans que ofereixen el seu territori com a espai de rodatges- i el servei Catalan Films, encarregat de la promoció internacional de la producció audiovisual catalana.

Finalment, altres àrees de l’ICEC també ofereixen els seus serveis a les empreses i entitats del sector audiovisual català: és el cas del serveis d’assessorament, consultoria i formació que organitza el Servei de Desenvolupament Empresarial o dels serveis per a la creació i fidelització de públics, així com per a la organització de premis, de l’Àrea de Públics de l’ICEC.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Fruits Dador
Freatic.com
Sala Versus Glòries
Previsora General
Centre Mèdic Ausiàs March
Norma Còmics
Encants Barcelona
Carregant...
x
X