Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Departament de Cultura intensifica el suport al sector audiovisual de Catalunya

25 de maig de 2021

  • La dotació global de les línies de suport al sector se situa, enguany, en 26,4 M€, dels quals 20,4 M€ corresponen a les línies d’ajuda anuals i 6 M€ més a una línia extraordinària de suport a les sales de cinema.
  • S’obre la tercera convocatòria de la línia COVID-19 per a sales de cinema, que vol contribuir a mitigar les pèrdues pels tancaments de les sales.
  • El Departament també augmenta el suport a la producció de llargmetratges en versió original catalana i aranesa i aprofundeix en els criteris d’igualtat de gènere.

El 2021, el Departament de Cultura millora el seu suport a totes les baules de la cadena de producció el sector audiovisual, en totes les seves fases, des del desenvolupament d’un projecte a l’exhibició. La millora es concentra en quatre eixos principals d’acció: en primer lloc, en l’augment de la dotació global de les línies d’ajuts destinades al sector –incloent una aportació extraordinària de 6 milions d'euros per a una línia COVID per a sales de cinema, la tercera convocatòria de la qual s’obre avui; en segon terme, el reforç de la producció audiovisual en versió original catalana, especialment pel què fa als llargmetratges cinematogràfics; en tercer lloc, se seguirà posant el focus en la igualtat de gènere i, finalment, es treballarà conjuntament amb el sector en la renovació del Pla Estratègic de l’Audiovisual.

Augment de les dotacions de les línies d’ajuts a l’audiovisual català

El 2021, Cultura dedicarà 26.448.000 euros a les línies de subvenció destinades a l’audiovisual que gestiona l’Institut Català de les Empreses Culturals. La xifra suposa un increment de 9,1 M€ respecte de la dotació global que aquests ajuts van tenir el 2020, que es va situar en 17,11 M€ i que ja va suposar el pic d’inversió màxima en el sector des el 2017 (quan es rebien diners de la taxa de l’audiovisual). Cal tenir en compte, però, que el 2020 el sector audiovisual va rebre 4,5 M€ addicionals derivats de línies COVID19 extraordinàries que no eren específiques per a l’audiovisual, i que per tant no estan contemplats en aquests 17,11 M€.

Enguany, la millora de la inversió global en el sector, de 9,1 M€, es fonamenta en dos eixos d‘actuació: d’una banda, les 13 línies de subvenció anuals específiques per a l’audiovisual comptaran amb 20,44 M€ (un 18,5% més que el 2020, és a dir, 3.040.000 € addicionals) i, de l’altra, s’ha articulat un ajut extraordinari de 6 M€ destinat a compensar les pèrdues generades en el sector de l’exhibició (sales cinematogràfiques) per l’aplicació de les mesures de lluita contra la COVID-19. D’aquest ajut extraordinari, ja se’n van fer dues convocatòries el passat mes de març;  la tercera convocatòria s’obre avui i s’hi podran presentar sol·licituds fins a l’1 de juny de 2021.

Pel que fa a les línies regulars de subvenció, que es convoquen cada any i que enguany compraran amb 20,44 M€, l’augment pressupostari permet beneficiar tota la cadena de valor del sector, per bé que el gruix de l’import es concentra en la línia de suport a la producció de llargmetratges cinematogràfics, a la qual s’aboquen 800.000 € addicionals que han de permetre consolidar la producció cinematogràfica de qualitat, amb especial atenció als projectes d’interès cultural amb vocació de mercat, amb 3,3 M€ (l’any 2020 aquesta modalitat comptava amb 2,7 M) i als projectes amb vocació de mercat (que rebran 200.000 euros més que l’any passat). En total la línia comptarà amb 8 M€ per a les tres modalitats de ficció i de documental que contempla.

La segona línia que compta amb un augment més gran de recursos és la destinada a la producció de sèries, dotada amb 2,8 M€ front a l’1,2 M€ del 2020. L’objectiu, en aquest cas, és reconèixer el potencial de les sèries i la vàlua dels professionals catalans que hi treballen arreu del mon, apostant per l’augment d’aquest tipus de produccions a casa nostra.

També augmenten la dotació, entre altres, les línies de suport a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o aranesa (fins a 700.000 € front als 260.000 € del 2020), al foment de la difusió de cinema en versió original catalana i de producció catalana a les sales d’exhibició i la línia que contribueix a la internacionalització de les empreses audiovisuals de Catalunya i les seves produccions. Finalment, les aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics també milloren la seva dotació fins a arribar als 1.586.000 € front als 1.439.000 € del 2020.

Està previst que el gruix de les tretze línies de suport al sector audiovisual es convoquin al llarg dels mesos de maig i juny.

El suport a la producció en versió original catalana

Una segon eix del suport que el Departament de Cultura ofereix al sector audiovisual català aquest 2021 és l’aposta per l’increment de les produccions en llengua catalana i/o aranesa.

De fet, des de la seva creació, totes les línies d’ajut a la producció contemplen criteris que afavoreixen les produccions realitzades en versió original catalana, alhora que també valoren la inversió a Catalunya des d’un punt de vista purament industrial. En concret, les línies de suport a la producció atorguen més punts a les produccions en versió original catalana o aranesa, així com també en funció d’altres criteris com són la inclusió de referents culturals, socials i històrics catalans en les produccions, la participació tècnica catalana i el grau de finançament de la producció per part d’empreses catalanes. A més, la quantia final màxima de la subvenció també és superior si la producció subvencionada és en versió original catalana o aranesa.

Enguany, gràcies a l’aprovació d’una nova normativa que regula la intensitat dels ajuts públics, s’ha volgut aprofundir encara més en aquest foment de la versió original catalana i aranesa, i s’han introduït encara uns altres factors d’estímul a la línia de suport a la producció de llargmetratges en llengua catalana i/o aranesa amb l’objectiu, justament, d‘incidir en l’augment del nombre d’aquestes produccions i en la seva dimensió, per acompanyar el sector audiovisual català en la seva consolidació.

Per aconseguir-ho, s’ha augmentat la dotació de la línia que fomenta la producció de llargmetratges fins a 8 M€, 800.000 € més que el 2020, i s’ha incrementat el pes en les valoracions dels projectes sol·licitants dels anomenats “criteris de catalanitat”: la llengua, la participació d’empreses catalanes en els projectes, la inclusió de referents culturals catalans i la inversió de les produccions en el nostre territori.

Amb aquests canvis, realitzats d’acord amb el sector, el Departament de Cultura vol afavorir que es produeixin més llargmetratges de dimensions mitjanes i grans, així com les produccions d’aquestes característiques en versió original catalana o aranesa. Els canvis, a més, complementen l’acord signat pel Departament amb la CCMA, pel qual 1,5 M€ de la crida de 6 M€ de la Corporació es destinaran a la coproducció e llargmetratges audiovisuals.

El foment de la igualtat de gènere

A banda d’accentuar el suport a la producció en llengua catalana o aranesa, aquest 2021 les línies de suport a la producció audiovisual també volen aprofundir en el foment de la igualtat de gènere, un objectiu que es va introduir en els ajuts el 2017 i que ha donat molt bons resultats.

Enguany, totes les línies destinades a la producció incorporen millores en la valoració de la participació de dones en la producció audiovisual, ja sigui a través de la inclusió a la valoració de nous càrrecs específics o la millora del pes d’aquests càrrecs en la valoració final dels projectes. 

Revisió del Pla Estratègic de l’Audiovisual

El període de desplegament del Pla Estratègic de l’Audiovisual, signat el març del 2017, estava fixat entre aquell any i el 2020. Malauradament, l’eclosió de la pandèmia va impedir renovar aquest document l’any passat, però enguany, un els objectius del Departament de Cultura és treballar coordinadament amb tots els agents implicats en el Pla per revisar-lo i aprovar-ne una nova versió que tingui en compte tots els canvis que s’han produït en els darrers anys i les necessitats del sector de l’audiovisual de Catalunya.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Granarium
Freatic.com
Reebok Crossfit BCN
Parafarmacia Euway
Gigi Von Tapas
Gigamesh
Yoganet
Carregant...
x
X