Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Departament de Cultura posa en marxa les dues primeres línies d'ajut al sector provinents dels fons Next Generation

17 de gener de 2022

  • Les primeres iniciatives van adreçades als equipaments escènics i a la dotació de biblioteques.
  • En total, Cultura gestionarà 23,8 milions d’euros dels fons europeus per modernitzar el sector.

El Departament de Cultura obre a partir del pròxim 11 de gener dues línies per administrar els ajuts al sector cultural amb recursos provinents dels fons europeus Next Generation.  

Aquestes dues primeres línies estan adreçades, en una primera fase, a la modernització de les infraestructures dels equipaments escènics (teatre, dansa i circ) i musicals i a la dotació per a les biblioteques. El període per presentar sol·licituds es de l'11 de gener al 14 de febrer de 2022. 

En total, el Departament té previst gestionar un total de 23,8 milions d’euros provinent dels fons Next Generation per al sector i l’activitat cultural de Catalunya.  

A part de les dues línies que ja es posen en marxa, durant el període 2021-2023 el Departament liderat per Natàlia Garriga Ibàñez també presentarà ajudes Next Generation a les sales de cinema;  suport a les acceleradores culturals; ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes; així com finançament per a la digitalització de l’inventari dels béns mobles, la transformació digital dels arxius històrics i la conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural. 

Modernització d’equipaments escènics  

Pel que fa a les dues línies que ja es posen en marxa, una està adreçada a possibilitar el finançament de la transformació i modernització i gestió sustentable de les infraestructures dels equipaments escènics (teatre, dansa i circ) i musicals ubicats a Catalunya. En total, aquesta línia arriba als 5 milions d’euros.  

En concret, materialitzarà actuacions de modernització dels sistemes digitals d’àudio i comunicacions en xarxa, la il·luminació digital, vídeo digital, la gestió digital de maquinària escènica i els instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles 

En podran ser beneficiaris:  

  • Equipaments públics amb una programació professional estable en arts escèniques i música gestionats per ens locals i les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents. 
  • Equipaments públics o privats dedicats a oferir amb regularitat una programació professional estable d’arts escèniques gestionats per empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats privades sense finalitat de lucre. 
  • Sales amb programació professional estable de música en viu de caràcter professional gestionades per empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats privades sense finalitat de lucre. En queden excloses les discoteques i sales de ball. 
  • Altres espais multidisciplinaris (espais d’assaig, centres de creació i producció, equipaments amb programació no professional), que dugin a terme la totalitat o majoritàriament part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i de la música. 

La quantia de la subvenció per a cada ajuntament, entitat o empresa serà d'un màxim de 200.000,00 euros, i en cap cas serà superior al 80% del cost subvencionable.  

Dotació de Biblioteques

L’altra línia que s’obre ja va adreçada la dotació per a Biblioteques i subvencionarà l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que consten també al “Directorio de Bibliotecas Españolas”, elaborat pel Ministeri de Cultura i Esport en cooperació amb les Comunitats Autònomes. 

L’objectiu és permetre l’adquisició de 41.238 llibres, dels quals, segons la normativa estatal dels fons Next Generation, almenys una meitat haurà d’estar editada en llengua castellana i l’altra meitat, en llengua catalana. Fins a una desena part es podrà destinar a adquirir llibres en llengües estrangeres i altres llengües oficials.

El Departament de Cultura i els fons Next Generation-EU 

Durant el període 2021-2023, el Departament de Cultura destinarà 23,8 milions d’euros provinents d’aquest fons a l’àmbit de la cultura.  

A més de les dues línies que ja es posen en marxa, també hi haurà ajudes a les sales de cinema;  suport a les acceleradores culturals;  ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes; així com finançament per a la digitalització de l’inventari dels béns mobles, la transformació digital dels arxius històrics i la conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural. 

Aquests 23,8 milions d’euros es distribueixen en tres anualitats: 8,9 milions d’euros per a  2021; 11,8 milions d’euros per a l’any 2022, i 2,9 milions d’euros per a l’any 2023. 

El Departament de Cultura ha posat en marxa un espai web on recull les principals novetats dels fons europeus Next Generation en l'àmbit cultural. Per rebre més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Cultura a través d’aquest formulari de contacte

Els fons Next Generation-EU 

La Unió Europea ha aprovat l’instrument europeu de recuperació Next Generation-EU, concebut per a impulsar la convergència, la resiliència i la transformació de l’economia després de la pandèmia. Aquest instrument permetrà a la UE assentar les bases per a una Europa més moderna i sostenible i s’estructurarà sobre quatre eixos tranversals com la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. 

En aquest context, l'estat espanyol va aprovar el pla de recuperació, transformació i resiliència dividit en deu polítiques palanca que han de permetre impulsar la recuperació econòmica a curt termini i recolzar un procés de transformació que incrementi la productivitat i el creixement de la economia del futur. Sota aquest pla és en el qual s’han emmarcat totes les activitats centrades en la cultura.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

René. Productes per una llar saludables i eficients
Arar
Inercia
Restaurant Xinés Kai Xuan Men
Gràfiques Molero
Previsora General
l'Estanc de Sicília exp 251
Carregant...
x
X