Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Govern aplica noves mesures fiscals de suport als sectors econòmics més afectats per la crisi SARS-CoV-2

5 d'abril de 2020

  • El Departament de Territori i Sostenibilitat, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, elimina la quota obligatòria mínima del cànon de l’aigua específic que liquiden els establiments del sector turístic.
  • 3.070 hotels i 352 càmpings es podran beneficiar d’aquesta rebaixa tributària durant el que queda del present exercici, des del mes d’abril fins el desembre del 2020.
  • L’impacte de la rebaixa fiscal, valorat en prop de mig milió d’euros, serà assumit pel pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua.

El caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la declaració de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19 requereix l'adopció amb urgència de mesures que puguin compensar, en la mesura del possible, els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant la situació creada.

El sector turístic i hoteler -que actualment representa el 12% del PIB català-  possiblement rebrà un gran impacte com a resultat d’aquestes mesures, ja que no sols  s’han vist obligats a tancar els establiments  en un període de forta ocupació, sinó que previsiblement serà difícil que assoleixin a curt  termini els nivells d’activitat habituals.

Amb l’ànim d’estimular l’activitat econòmica i la competitivitat d’un àmbit particularment castigat per l’efecte del confinament i la incertesa en l’economia del lleure que es pot produir en els propers mesos, el Govern de la Generalitat ha disposat una rebaixa fiscal en un tribut propi com es el cànon de l’aigua específic que paguen les empreses del sector turístic en funció del nombre de places ocupades.

Aquesta mesura consisteix en la no aplicació en les factures o liquidacions corresponents als mesos que van d’abril a desembre de l’any 2020 dels  mínims de facturació específics de cànon de l’aigua (3m3 per plaça d’ocupació i mes), en funció de les places nominals dels establiments hotelers, càmpings o assimilables, que, com a tals mínims de facturació, que no de consum, es liquiden si el consum real és mes baix. 

En el seu lloc, es determina l’aplicació d’un mínim de 6 m3 per establiment , que és el previst amb caràcter general per la resta dels usuaris domèstics, industrials i assimilables.

Més de 3.070 hotels (amb un total de 318.997 places) i 352 càmpings (que suposen 269,724 places) podran beneficar-se d’aquesta rebaixa tributària.  L’impacte de la rebaixa tributària en els comptes de l’Agència Catalana de l’Aigua pot suposar al voltant de mig milió d’euros.

En resum, els establiments hotelers i  càmpings pagaran fins el 31 de desembre de 2020 el cànon de l’aigua per l’aigua que consumeixin,  sempre que el consum sigui superior a sis metres cúbics al mes.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Bracafè
Freatic.com
Viatges Turinter
Apunts
VICTORIA MUSIC CENTER
Auto-Moto VILARDELL 2
Viena
Carregant...
x
X