Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Govern aprova les condicions per fer actes culturals amb públic i per al desconfinament de llibreries i galeries d'art

3 de juny de 2020

  • La distància física de seguretat, la protecció dels treballadors i la supervisió de les activitats per part dels responsables dels equipaments i dels ajuntaments són els aspectes principals de les recomanacions.

El Govern ha aprovat les condicions que han de complir els locals, establiments o espais a l’aire lliure en què es realitzin activitats culturals, així com en el desconfinament de llibreries i galeries d’art després que han estat aprovades pel Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

Pel que fa als locals, establiments o espais a l’aire lliure en què es realitzin activitats culturals, es vol oferir a ajuntaments i professionals un marc de referència per a la programació i contractació d’esdeveniments culturals a les festes majors i als festivals d’estiu. S’estableixen les condicions d'higiene i desinfecció per als espais en què tenen lloc actes culturals i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors i públics. El document no substitueix el “Pla de desconfinament de les arts en viu”, que s’està consensuant amb el sector, i que serà presentat en breu. A més, la seva vigència es limita a les fases 1 i 2 del desconfinament, i es té la voluntat d’adaptar-lo quan es coneguin les condicions de la fase 3.

Entre moltes altres indicacions, el document estableix que cal garantir que, en els actes o espectacles culturals, els espectadors estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, la distància física de seguretat és de 2 metres i, quan no sigui possible complir-la, es podrà reduir si es garanteix l’ús de mascareta. En qualsevol cas, estipula que caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a 1 metre. També prioritza la venda en línia d’entrades i desaconsella l'ús de diners en efectiu; recomana que els seients del públic estiguin numerats; que l'obertura de portes es realitzi amb antelació suficient per permetre un accés escalonat, i que es diferenciïn els circuits d’entrada i sortida dels espais on es realitza l’activitat cultural.

Quant als treballadors, recomana que els equips es redueixin al nombre imprescindible de persones. A més, quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l'escenari, indica que la direcció artística ha de procurar el manteniment de la distància física de seguretat. En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels músics, actors i actrius, caldrà atenir-se a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Pel que fa l’àmbit municipal, assenyala que els ajuntaments han de disposar de dades concretes per preveure l’impacte de qualsevol activitat cultural i prevenir una alerta sanitària. Han de conèixer, per exemple, el nombre aproximat de persones que acollirà l’activitat o estar informats, quan l’activitat comprengui una acampada, de les característiques i el volum, així com dels serveis auxiliars que comprenen.

El document també recull les prescripcions generals del Departament de Salut

El decret del Govern de l’Estat aprovat el passat 9 de maig establia que, als territoris que es troben a la fase 1, es poden reobrir els locals i establiments culturals sempre que no superin un terç de l'aforament autoritzat. A més, si les activitats es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà de 200 persones. Pel que fa els territoris que es troben en la fase 2, l’Estat va establir per decret el passat 16 de maig que es podrà reprendre l’activitat cultural en llocs tancats, sempre que no se superi un terç de l'aforament autoritzat, ni es reuneixin més de cinquanta persones; en cas d'activitats a l'aire lliure, el públic ha de romandre assegut, guardant la distància necessària i no pot superar un terç de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

Llibreries i galeries d’art

Pel que fa les llibreries, s’estableix que qualsevol activitat s’haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distància física de seguretat, tant per a treballadors com per a clients. Tots els locals i altres establiments oberts al públic hauran de dur a terme, com a mínim dues vegades al dia, una d’elles obligatòriament al final del dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions. També es recomana designar una persona responsable per al control d’accés i els horaris de tancament per neteja i desinfecció han de comunicar-se al consumidor a través de cartells visibles o missatges de megafonia. Les llibreries han de facilitar i assenyalar espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l’interior o a l’entorn dels espais del local.

Quant als clients, el temps de permanència a l’establiment o local serà l’estrictament necessari perquè es puguin realitzar les compres o rebre la prestació del servei. Els usuaris no podran agafar directament els llibres però sí demanar-los al personal que seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors.

En el marc de l’activitat comercial de les galeries d’art, també es prenen totes les mesures després d’identificar i notificar en tot moment els possibles riscos per a la salut de les persones. Les activitats que s’hi duen a terme són relativament limitades: relació galerista-client i muntatge i desmuntatge d’instal·lacions artístiques i moviments o trasllats de les obres d’art. En el dos casos no s’entreveuen factors de risc especial remarcables, ni dificultats per al compliment de les distàncies físiques de seguretat. Les galeries d’art són espais amb una molt baixa densitat d’ús, amb una superfície mitjana de 90 m2, la qual cosa fa que només en circumstàncies excepcionals, com ara conferències, vernissatges o presentacions, puguin assolir una freqüentació que exigeixi l’aplicació de mesures específiques de distanciament social. Arribat el cas, aquestes mesures específiques de distanciament social s’aplicaran en correspondència a les prescripcions de les fases de desconfinament previstes.

En aquest sentit, les galeries d’art hauran de seguir doncs les mesures de seguretat aplicables en el règim comú, per tal de garantir en tot moment les condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Colmado Casa Buendía
Friquest
Parafarmacia Euway
Restaurant Xinés Kai Xuan Men
Centre Mèdic Ausiàs March
Factotum
The Rootz Bcn
Carregant...
x
X