Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

FAQs - 2a convocatòria per a locals de centres comercials i establiments de més de 400 m2

10 de març de 2021

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener i la  SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiment o local d’un centre, galeria o recinte comercial, aquells establiments que es troben dins d’un centre comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer i que hagin estat obligats a tancar. 

Qui cal que els sol·licitin?

  • Els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials que NO ES VAN BENEFICIAR de la primera línia d’ajuts.

Qui NO cal que els sol·licitin?

  • Els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials que van ser beneficiaris de la primera línia d’ajuts. Cobraran directament aquest segon import sense haver de fer cap sol·licitud nova.

Quins són els requisits?

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que l’activitat del sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar.

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Es requereix la següent documentació, apart del model normalitzat:

  • Fotografia de l’interior de l’establiment
  • Fotografia de la façana de l’establiment

Quines són les quantitats de la subvenció?

Els ajuts consistiran en un aportació per establiment de:

  • 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats.
  • 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials.
  • 7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials.¿Cuales son las CANtidades de la subvenciones?

On puc consultar-ne les bases?

En aquest enllaç:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839198.pdf  

On puc veure tota la informació d’aquests ajuts?

En aquest enllaç: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/establiments_400m2_o_en_centres_comercials/2a_convocatoria/ 

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Com es tramita la sol·licitud?

Quan puc presentar la sol·licitud?

A partir del dimecres, 10 de març, a les 9 hores, s’obrirà el tràmit telemàtic per sol·licitar els ajuts directes d’aquesta nova línia adreçada als establiments que han estat tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer. Els ajuts es podran sol·licitar fins el 17 de març a les 14 hores.

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

El CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han desestimat. L’usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que ens hagi indicat a la sol·licitud.

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

Gestor de cues per tramitar

Per evitar que se saturi el sistema de tramitació, facilitar-te-la i fer-te-la més còmoda, s'ha habilitat un gestor d'entrada de sol·licituds: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/gestor_cues_tramit/ 

On puc rebre més informació?

A través del 012 o a través de la bústia de consultes.

Què he de fer si he enviat la sol·licitud i m’he equivocat en alguna dada?

Les esmenes a la sol·licitud s'han de fer amb un escrit d’aportació de documentació.

Un gestor pot presentar la sol·licitud en nom meu?

Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona, però la tramesa del formulari només la pot signar la persona representant legal de l’empresa.

Com sabré que he enviat la sol·licitud correctament?

Un cop enviat electrònicament el formulari de sol·licitud, sabrà que l'ha tramitat correctament perquè rebrà un acusament de rebuda telemàtic que li indicarà el codi de tràmit (ID), el número de registre i la data de registre de la inscripció realitzada.

S’ha de justificar l’ajuda?

No. Un cop valorat l'ajut i s'ha obtingut la condició de beneficiari directament es farà el pagament sense necessitat de presentar cap justificar.

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Sí. Els formularis d’aquesta convocatòria s’han adaptat per poder presentar els tràmits telemàtics utilitzant aquest dispositiu si l’usuari no disposa d’un certificat digital. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Quines certificacions digitals s'accepten?

Podeu consultar la informació sobre quins certificats s'accepten al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

No disposo d’un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania. 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do  

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Gameria
Herbolari de Casp
La Foga
Encants Barcelona
RESTAURANT YGF MALATANG
Viatges Turinter
Baqs
Carregant...
x
X