Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

FAQS dels ajuts per a les empreses d'oci nocturn

22 de juliol de 2021

 • Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Les persones autònomes i pimes que siguin titulars d’un establiment d’oci nocturn, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats, en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

S’enten com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

 • Quin és el requisit principal per sol·licitar la subvenció?

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol van haver de tancar la seva activitat en espais tancats.

 • Haig de presentar sol·licitud si ja vaig sol·licitar convocatòries anteriors d’aquest ajuts?

Si. És necessari presentar la sol·licitud per aquesta 3a convocatòria encara que hàgiu sol·licitat la primera, segona o tercera convocatòria de subvencions per a l'oci nocturn.

 • Quines són les quantitats de la subvenció?

Quantia de la subvenció bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única amb una quantia màxima de:

 • 8.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
 • 30.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
 • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020 o 2021, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol.

 • On puc consultar-ne les bases?

En aquest enllaç: bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit
de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per
pal·liar els efectes de la COVID-19.

 • És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, ja sol·licitats.

 • Com es tramita la sol·licitud?

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar a Canal Empresa, al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), o del Departament d’Empresa i Treball. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

 • Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Només cal omplir el formulari de sol·licitud.

 • Com sabré si m’han concedit la subvenció?

La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 • Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 • On puc rebre més informació?

A través del mail comerc@gencat.cat  o podeu trucar als telèfons del comerç (93 484 99 09) o del CCAM (93 484 99 99) 

 • Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?

No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).

 • Aquests ajuts s’han de declarar en la declaració de la renda?

La consideració sobre si els ajuts rebuts han de declarar-se o no en la declaració de la renda correspon a l’Agència Tributària estatal (AEAT). Podeu contactar amb l’AEAT per canal telefònic o bé  accedir al web de l’Agència Tributària i fer la consulta en línia de les vostres dades fiscals a l’apartat Consulte sus datos fiscales.

 • Com puc obtenir un certificat d’ingressos de l’ajut rebut?

No es fan certificats d’ingressos. L’acord de concessió ja actua com a document justificant.

 • Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Podeu fer servir l’idcat Mòbil si no diposeu d’un certificat digital admès per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

 • Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

 • Quines certificacions digitals s'accepten?

Podeu consultar la informació sobre quins certificats s'accepten al següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

 • No disposo d’un certificat digital i no puc obtenir l’IdCat Mòbil. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

 • Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania. 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do  

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Gràfic Centre
La Triunfal Restaurant-Tapas-Cerveceria
Gràfiques Molero
Friquest
René. Productes per una llar saludables i eficients
Ecorótulos
Restaurant Xinés Kai Xuan Men
Carregant...
x
X