Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Fase 0: guia pràctica per a l’obertura de locals comercials i establiments de restauració

5 de maig de 2020

A partir d’aquest dilluns 4 de maig, els comerços i locals de servei de menys de 400 metres quadrats de Barcelona poden obrir al públic. La mesura, inclosa dins la fase 0 del pla de desescalada aprovada pel govern espanyol, permet també la recollida de productes als comerços i de menjar als bars i restaurants de la ciutat. Els establiments que optin per obrir han d’aplicar un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció encaminades a reduir el risc de la propagació de la covid-19 entre la ciutadania i entre el personal.

L’entrada en vigor de la fase 0 del “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”, dissenyat pel Ministeri de Sanitat, inclou diverses accions i mesures dirigides al teixit comercial de proximitat. Amb l’objectiu de començar a caminar cap al període de desescalada —que s’iniciarà amb la fase 1 el proper dia 11 de maig—, el govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una sèrie de mesures pensades per aplicar en botigues i locals de la ciutat que tinguin menys de 400 metres quadrats i que fins ara no podien obrir amb motiu de l’estat d’alarma. Així doncs, aquestes mesures no afecten aquells comerços que ja estaven oberts durant l’estat d’alarma per ser considerats de primera necessitat.

Quins comerços poden obrir durant la fase 0?

A partir del 4 de maig, poden tornar a obrir al públic tots els establiments i locals comercials de menys de 400 metres quadrats de superfície que van haver d’abaixar la persiana el passat 14 de març, arran de la publicació del Reial Decret 463/2020 que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària de la covid-19.

Així doncs, no podran obrir al públic els establiments de la ciutat que tinguin locals de més de 400 metres quadrats. Tampoc no ho podran fer els comerços i serveis que formin part d’un centre comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior.

Quins requisits s’han de complir per obrir durant la fase 0?

Els comerços de Barcelona que reobrin al públic han de complir un seguit de mesures, detallades al BOE pel govern espanyol. En primer lloc, han d’habilitar obligatòriament un sistema de cita prèvia que asseguri que dins l’establiment només hi ha un sol client per a cada treballador. Tampoc no es permet crear ni utilitzar cap tipus de zona d’espera a l’interior de l’establiment.

En segon lloc, cal garantir l’atenció individualitzada del client amb una separació física prudent. En cas que no fos possible, l’establiment ha d’habilitar sistemes com mampares.

En tercer lloc, les botigues han de complir amb un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries que té aquest col·lectiu per fer passejos i activitat física: de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda.

Durant la fase 0 es permet que els establiments oberts també puguin posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local. Així mateix, cal que la botiga garanteixi les entregues d’una forma esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local i als accessos.

Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?

El comerç de proximitat que opti per reobrir durant la fase 0 també té l’obligació d’aplicar diverses mesures de caràcter higiènic per garantir la seguretat sanitària de la clientela i del seu personal. En primer lloc, cal que realitzin tasques de neteja i desinfecció global de les instal·lacions almenys dos cops al dia.

A més, la botiga ha de prestar una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents per assegurar-ne constantment la desinfecció. En són exemples els poms de les portes, els mostradors, els mobles del local, els passamans, les màquines dispensadores, el terra, els telèfons, els penjadors, els carros o les cistelles, les aixetes i altres elements similars.

Una de les neteges s’ha de realitzar obligatòriament quan acaba l’horari d’obertura al públic. Per dur a terme les diverses desinfeccions, s’han d’utilitzar desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants comercialitzats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat que tinguin un efecte viricida. Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’ha d’eliminar de forma segura i, posteriorment, rentar-se les mans.

Per tal de facilitar les tasques de neteja, així com de manteniment i reposició, el BOE especifica que es podrà fer una pausa al llarg de la jornada preferiblement al migdia.

Si l’establiment comercial té més d’una persona treballadora que atén el públic, les mesures de neteja també s’hauran d’aplicar a les zones privades de personal com els vestidors, les taquilles, els serveis, les cuines i les àrees de descans. A més, els uniformes i la roba de la feina s’han de rentar entre 60 i 90 graus i s’han de ventilar correctament els locals.

Pel que fa a l’ús dels serveis, tan sols poden ser utilitzats pel personal i no per la clientela. En cas que sigui una situació extraordinària, cal que el servei es desinfecti després del seu ús. Les papereres han de tenir un suport d’activació per pedal i s’han de netejar sovint: almenys, un cop al dia.

Quines mesures de prevenció de risc han d’aplicar els comerços per protegir el seu personal?

En primer lloc, el BOE recorda que no poden incorporar-se als llocs de treball aquells treballadors que estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnosticada la covid-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles. Aquells que no hagin tingut símptomes però que estiguin en quarantena per haver tingut contacte amb una persona amb indicis o diagnòstic de covid-19 tampoc no poden reincorporar-se.

En segon lloc, el fitxatge mitjançant empremta digital s’ha de substituir per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades. En cas que no sigui possible, cal desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

I en tercer lloc, la disposició dels llocs de treball i l’organització dels torns s’ha d’adaptar per garantir sempre la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors. La responsabilitat recau sobre el titular de l’activitat econòmica o la persona a qui es deleguin aquestes funcions. La distància de seguretat també s’haurà de complir als vestidors, als armariets i als serveis del personal.

Quines mesures de protecció ha d’adoptar el comerç per protegir la clientela?

Han de vetllar per tal que els clients només estiguin a l’establiment el temps imprescindible per comprar o rebre el servei. També cal assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra o cartells, per exemple.

Els establiments han de posar a disposició de la clientela dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol. S’han de col·locar als accessos del local. A més, als establiments que tinguin zones d’autoservei, ha de ser el treballador o la treballadora del comerç qui manipuli els productes. De la mateixa manera, no es poden posar a disposició dels clients productes de prova.

Pel que fa al comerç dedicat a la venda de peces de roba o similars, l’establiment ha d’implementar mesures per tal que la peça sigui higienitzada abans de ser facilitada als clients. Els emprovadors s’hauran d’utilitzar només per una persona i caldrà que es desinfectin i es netegin després de cada ús.

En el cas de l’hostaleria i la restauració, com s’aplica la fase 0?

Poden realitzar-se només mitjançant serveis d’entrega a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients als mateixos establiments. El consum a l’interior dels locals està prohibit. A més, pel que fa a les entregues a domicili, cal que l’establiment prepari un sistema de repartiment preferent per a les persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius vulnerables.

Cal evitar sempre aglomeracions per recollir les comandes tant als accessos com a l’interior dels locals. Els establiments només poden estar oberts al públic durant l’horari de recollida de les comandes.

El titular del negoci s’ha d’assegurar que tot el personal compti amb equips de protecció individual adequats a les seves tasques. Almenys, cal proporcionar-los mascareta i gels hidroalcohòlics o sabó per a les mans.

De cara als clients, a l’entrada de l’establiment cal col·locar-hi gels hidroalcohòlics i papereres amb activació per pedal, amb una bossa d’escombraries. Els clients només poden estar dins el local el temps imprescindible per recollir l’entrega.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Teatre Nacional de Catalunya
Norma Còmics
Farmàcia Glòria Torrents Grau
Colmado Casa Buendía
La Pelu del Fort Pienc
Casa Oliver
Fonda Bullanga
Carregant...
x
X