Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Les dones milloren la seva situació en un mercat de treball on encara hi ha molt per fer

11 de març de 2024

L’ocupació femenina a la ciutat registra les millors dades dels últims 20 anys. La taxa d’activitat femenina —el percentatge de dones en edat de treballar respecte al total— se situa en el 83,1%, mentre que la taxa d’ocupació femenina arriba al 77,9%. Tots dos indicadors són superiors als de Catalunya, Espanya i la Unió Europea i assoleixen els seus millors registres històrics. Tot i aquestes dades positives, encara cal avançar molt més, ja que la presència femenina continua sent molt desigual segons els sectors i la bretxa salarial entre homes i dones a la ciutat se situa en el 17,1%.

Segons l’estudi "Les dones al mercat de treball", la participació de la dona en el mercat de treball a Barcelona se situa més de deu punts per sobre dels valors de la UE, tot i que en tots els àmbits analitzats les taxes femenines són encara inferiors a les masculines. Aquestes són algunes de les dades més destacades de l’informe, elaborat pel Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia i Promoció Econòmica i el Servei d’Igualtat i Diversitat de Barcelona Activa amb motiu del 8M.

 • La taxa d’atur femení es troba en nivells similars als del 2008 (6,3%) —el segon resultat més baix en 15 anys—, tot i que està per sobre de la masculina (5,9%). El 43,5% de l’atur femení és de llarga durada, i les 15.251 dones que fa més de dos anys que es troben en aquesta situació representen el 58,8% del total de l’atur consolidat.
 • Al quart trimestre del 2023, el 19,9% de les dones assalariades de Barcelona treballaven a temps parcial, un percentatge que es redueix al 8,8% en el cas dels homes. El percentatge de dones amb un contracte temporal a Barcelona és del 15,1%, 4 punts per sobre que els homes.
 • L’any 2023 hi havia 174.297 contractes indefinits a dones, que representen un 41,8% de la contractació femenina total, amb un increment de 24,4 punts respecte al 2021. Aquest creixement és conseqüència, sobretot, de la reforma laboral del 2022.
 • El 70,1% de les contractacions a dones estrangeres corresponen a treballs de restauració, comerç i ocupacions elementals, una proporció més de 20 punts superior a la del conjunt de les dones (47,1%). Un 11,3% d’aquestes contractacions són en treballs professionals científics i intel·lectuals (un percentatge molt inferior al de les dones nacionals, que arriba al 22,6%) i un 10,8% en treballs d’oficina, comptables i administratius. El 2023, el 53,1% dels contractes formalitzats a Barcelona en activitats de la llar els van signar dones estrangeres.
 • A finals del 2023 hi havia 610.568 dones afiliades a la Seguretat Social a Barcelona, el 51,1% dels llocs de treball de la ciutat. El nombre de dones afiliades ha augmentat en més de 110.000 des del 2012, amb un increment acumulat del 23%.
 • Tot i aquest valor entre les persones afiliades, la presència femenina és desigual segons els sectors de l’economia: oscil·la entre el 18,6% dels llocs de treball de la construcció i el 83,2% dels de les activitats de la llar.
 • Destaca el fet que representen un 35,3% de l’ocupació en la branca d’informació i comunicacions, un sector en creixement continu i amb forta demanda, que ofereix salaris més elevats i condicions laborals millors.
 • Persisteixen les dificultats per trencar el sostre de vidre i accedir a càrrecs de decisió i de poder. El quart trimestre del 2023, el 31,8% de les persones directives o gerents a Catalunya eren dones, una mica per sota que l’any anterior (33,8%), després d’haver registrat un augment continuat durant l’última dècada.
 • La taxa d’activitat emprenedora femenina (TEA) a l’àrea de Barcelona se situa en un 6,8% de la població resident el 2022. Una taxa superior a la del conjunt d’Espanya (5,9%) i propera a la dels països d’alts ingressos de la Unió Europea (7,2%).
 • La bretxa salarial entre homes i dones a Barcelona és generalitzada, no depèn del sector, el tipus de contracte o la jornada. El salari mitjà de les dones el 2022 va ser de 30.693 euros/any, encara un 17,1% inferior al dels homes, tot i haver-se reduït en més de 8 punts en relació amb el període 2012-2014 com a conseqüència de l’augment del SMI i la devaluació salarial que han experimentat els homes en la darrera dècada. La bretxa salarial més elevada correspon al grup de llicenciats, enginyers i alta direcció (23%).
 • L’any 2022 a Barcelona el percentatge de dones que cobren sous de 1.000 euros o menys és del 30,1%, prop de 5 punts més que els homes (25,9%). Aquesta desigualtat s’agreuja en el cas de la franja de les persones de 50 anys o més.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Viena
TECNOCASA
Colmado Casa Buendía
Aquanatura
Rodats, escola i botiga de patinatge
La Pelu del Fort Pienc
eXplorins
Carregant...
x
X