Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Noves mesures: afectacions de l'aplicació del confinament nocturn al comerç i la restauració

3 de novembre de 2020

Tal com ha informat el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, des del 25 d'octubre entra en vigor el confinament nocturn de les deu de la nit a les sis del matí. Es tracta d'una nova mesura per intentar reduir els contactes i l'expansió del coronavirus que també comporta canvis per al comerç minorista, els serveis i la restauració, especialment pel que fa a l'horari de tancament dels establiments. 

Concretament, pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, l’aplicació del confinament nocturn obliga tots els serveis i el comerç minorista a abaixar la persiana a les 21 h. La restauració pot prestar serveis a domicili fins a les 22 h. Tanmateix, cal tenir present que la limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència com les farmàcies o les benzineres, que podran seguir obertes. Les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

Quant a la mobilitat, el confinament nocturn implica la prohibició de tots els desplaçaments i de la circulació per les vies públiques entre les 22 h i les 06 h, a excepció de:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 04 h a les 06 h), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Si entre les 22 h i les 06 h cal fer un desplaçament, s’ha de portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Durant el dia, segueixen les mesures vigents

Durant el dia, els establiments i locals comercials minoristes hauran de seguir complint els requisits següents:

 • La reducció al 30% l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat, tret dels establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.
 • En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d’aforament és d’aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials.
 • En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 • Els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació PROCICAT.
 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 • L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d’exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l’accés als emprovadors a un màxim d’una persona per cabina.
 • En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s’han d’establir sistemes de control d’aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

Les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia també queden suspeses. Tanmateix, cal tenir en compte que:

 • Resten exclosos d’aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • També resten exclosos d’aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

The Rootz Bcn
Yoganet
Peix d'Or
Llibreria Abadia de Montserrat
Kaburi Rol & Games
Gràfic Centre
l'Estanc de Sicília exp 251
Carregant...
x
X