Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Oberta la convocatòria de noves ajudes per pal·liar els efectes de la pandèmia a les sales de música per un import d'1,8 M €

4 de març de 2021

  • Es podran acollir a aquesta nova línia extraordinària de rescat del sector cultural les empreses i entitats que gestionin sales amb una programació musical estable.
  • El període de sol·licitud finalitza el 10 de març.

Tal com la consellera Àngels Ponsa va anunciar en la roda de premsa del passat 11 de febrer, en què es va presentar el primer paquet d’ajudes 2021 per pal·liar els efectes de la COVID, el Departament de Cultura ha obert, a través de l’ICEC, una nova línia d’ajut de caràcter extraordinari que té per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya i que durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 hagin patit perjudicis econòmics.  

Aquesta nova línia, dotada amb 1.800.000 €, romandrà oberta fins al 10 de març de 2021 i vol contribuir a mitigar les afectacions que l’aturada cultural provocada per la COVID-19 ha ocasionat en el sector de la música i més concretament a les sales que gestionen música en viu amb una programació estable.

S’entén per programació estable de música les programacions que incloguin com a mínim 24 concerts de pagament entre el 14 de març del 2019 i el 14 de març del 2020.  A més, per poder optar a aquest ajut les empreses i entitats han de complir entre d’altres els següents requisits: han de ser sales de música en viu amb concerts de pagament i que actualment no es trobin en cap ERO; l’import mínim de despesa realitzada ha de ser de 4.000 € i s’ha d’estar inscrit –o inscriure’s abans del 30 de setembre de 2021– al Cens d’Espais de Cultura Responsables.

La quantia de l’ajut variarà en funció de l’aforament de la sala, amb un mínim de 4.000 € i un màxim de 200.000 €:

  • Sales amb un aforament de fins a 400 persones: 70% de la despesa declarada
  • Sales amb un aforament entre 401 i 1.500 persones: 75% de la despesa declarada
  • Sales amb un aforament superior a 1.500 persones: 80% de la despesa declarada

Entre altres, la subvenció cobreix nòmines i quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats, quotes d’autònoms dels administradors en règim especial, quotes gremials i/o d’associacions professionals i despeses d'estructura de la sala: quota del préstec hipotecari o del lloguer de l'immoble; manteniment, neteja i conservació de la sala; subministraments i béns fungibles; assegurances del local; despeses de gestoria i administratives i despeses relacionades amb l'adaptació de la sala als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19. Així mateix, la subvenció inclou com a despeses subvencionables els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació i les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala (pel que fa a aquest darrer punt, s’exclouen les despeses vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT).            

Entre la documentació que cal aportar hi ha el model de la relació de despeses de funcionament pel període subvencionable; document acreditatiu de l'aforament de la sala amb programació estable de música en viu i un llistat dels concerts professionals de pagament realitzats entre el 14 de març del 2019 i el 14 de març del 2020.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la COVID19 d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi l'import de les despeses de funcionament de la sala i amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb la mateixa finalitat.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Okinawa Restaurante Japones
La TRINI Herbolari
El Racó del Paladar
Rodats, escola i botiga de patinatge
Auto-Moto VILARDELL 2
Encants Barcelona
Hospital HM NENS
Carregant...
x
X