Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Preguntes Freqüents Subvencions CCAM 2020

29 d'abril de 2020

PREGUNTES GENERALS

 • FAQ 1. Quan es publicaran les bases? A partir de quan podem presentar les sol·licituds i per on?

Seran publicades al DOGC les bases i convocatòries el dimecres 29 d'abril. Es podran sol·licitar a la web del CCAM a partir de les 00:00 del dijous 30 d'abril.

 • FAQ 2. On puc veure la presentació dels incentius?

La presentació està penjada al web del CCAM (ccam.gencat.cat)

 • FAQ 3. Quin és el període de sol·licitud de les subvencions?

Per als programes 3, 4, 5 i 6 el període és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a exhauriment del pressupost.

Pel que fa referència als Programes 1, 2 i 7 el termini és fins el 30 de juny.

ENTITATS

 • FAQ 1. Com es fa la creació del comitè tècnic del PAA i l’adhesió a les campanyes de reactivació comercial de CCAM?

Un cop aprovada la sol·licitud, ens posarem en contacte amb vosaltres perquè ens digueu quina persona de l’associació en formarà part, juntament amb la persona designada del CCAM, i si s’escau algú més per fer el seguiment de les actuacions.

Quan parlem d’adhesió a les campanyes, volem dir que feu d’altaveu de totes aquelles campanyes de promoció del comerç de proximitat que farem des del CCAM.

 • FAQ 2. Com a associació m’he d’acollir al programa 1 o al 2?

Les associacions sectorials o  territorials de comerç, artesania i moda han d’entrar pel programa 2.

El programa 1 està reservat únicament per a les entitats més representatives del comerç, que de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

EMPRESES

 • FAQ 1. Quines despeses són subvencionables?

Les despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents.

En el programa 6, s’inclouen també les despeses subministrament.

Queden excloses:

 • Sous i salaris.
 • subministres.
 • Amortitzacions i rentings.
 • Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.

Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

 • FAQ 2. Quines empreses de serveis s’hi poden acollir?

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • FAQ 3. Quines són les empreses beneficiàries i com s’ha d’acreditar la suspensió forçada de l’activitat o el descens de vendes?

Poden ser beneficiàries les empreses de comerç al detall i serveis (indicats en el punt anterior), artesania i moda, obligades a tancament pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l’any anterior.

L’empresa haurà de presentar una declaració responsable acreditant la seva situació, inclosa en el formulari de sol·licitud.

S’entén com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S’entén com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat  per l’Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària.

S’entén com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

 • FAQ 4. Els programes 3, 4 5 i 6 són incompatibles entre sí? I amb programes de l’estat o d’altres departaments de la Generalitat?

Els programes 3 i 4 són incompatibles entre ells, i els programes 3, 5 i 6 també són incompatibles.

Aquests programes sí que són compatibles amb altres línies d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

CCAM - Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Crossfit LFS
Friquest
Gràfiques Molero
Fruits Dador
René. Productes per una llar saludables i eficients
Inercia
VICTORIA MUSIC CENTER
Carregant...
x
X